Regulaminy i Fundusze Europejskie

NATURE TRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje, iż w dniu 29.03.2018 29.03.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji w minibrowar o charakterze rzemieślniczym.


Działanie 1.5: Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie procesu produkcji piwa rzemieślniczego.

Efekty projektu:
– wprowadzenie do oferty nowego produktu
– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
– wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku
– wzrost wartości przedsiębiorstwa
– wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 1 772 676,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 598 251,88 PLN
Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0144/17-00